תחומי עיסוק

משרד עורכי הדין יהושע דיאמנט מלווה במשך שנים ארוכות את לקוחותיו בעסקאות מקרקעין מורכבות לרבות עסקאות מכר, רכישה עסקאות קומבינציה ועוד.
משרד עורכי הדין יהושע דיאמנט מלווה יזמים ובעלי דירות בכל סוגי הפרויקטים של התחדשות עירונית - פינוי בינוי ותמ"א 38.
משרד עורכי הדין יהושע דיאמנט מעורב במגוון היבטים של תחום התכנון והבנייה, ביניהם ייעוץ משפטי וליווי בשלבי התכנון, הייזום וקידום תכניות בנין-עיר עד לאישורן, וייעוץ משפטי וליווי בשלב הבניה והמכירה, בהליכים כנגד תכניות המתאר, בפיצויים בגין הפקעות ועוד.
משרד עורכי הדין יהושע דיאמנט הוא משרד עתיר ניסיון בהופעות בפני בתי המשפט האזרחיים, המנהליים ובית המשפט העליון ובג"ץ. כמו כן מרבה צוות המשרד להופיע בפני גופי תכנון ומיסוי, וועדות תכנון ובנייה מחוזיות וארציות, ועדות ערר ועוד.
משרד עורכי הדין יהושע דיאמנט מטפל במגוון רחב של סוגיות הקשורות למיסוי מקרקעין, ביניהן היטלי השבחה והפחתתם, מס שבח, השגות ועררים על החלטת משרד מס שבח, ועוד. בעשותו כן, מלווה צוות המשרד את עסקאות לקוחותיו ומאפשר להם לחסוך כספים רבים בעזרת תכנוני מס יצירתיים ומותאמים לצרכי הלקוח.